Chia sẻ

Theo khía cạnh khoa học, các nhà tâm lý gọi đây là xu hướng “cắt lớp”. Theo đó người tinh ý có thể quan sát và sâu chuỗi những sự kiện, vấn đề khách quan, hoặc ngay cả con người có thể đánh giá người khác như thế nào. Tương tự như vậy, trong giao tiếp chỉ cần vài giây tiếp xúc, người khác sẽ có khả năng đọc vị được một phần hoặc toàn bộ con người bạn, từ suy nghĩ, phong thái cho tới trí tuệ, thậm chí cả những bí mật bạn đang cố giấu trong nhiều năm trời.

Bạn có thể tham khảo Infographic dưới đây, và hãy tìm hiểu như thế nào nhé.

Học cách đánh giá con người qua cách nhìn